در این سرزمین هستم که می‌توانم بنویسم
«من یک رویا بیشتر ندارم؛ رویای تحقق "عدالت" و بر این باورم این رویا در کشوری که به من تعلق دارد جز با استقلال قضایی محقق نمی‌‌شود.»


این بخشی از پیام نسرین ستوده از داخل زندان به مراسم اهدای جایزه آزادی اندیشه ساخاروف بود که در پارلمان اروپا خوانده شد. 

پارلمان اروپا روز چهارشنبه، ۲۲ آذر جایزه آزادی اندیشه ساخاروف را در حالیکه صندلی نسرین ستوده و جعفر پناهی خالی بود، به نمایندگان این دو اهدا کرد. نسرین ستوده و جعفر پناهی هر یک پیامهای جداگانه ای به این مراسم فرستادند که توس
ط نمایندگان آنها خوانده شد.

در بخشی دیگری از پیام خانم ستوده آمده است: 

«من از رویای عدالت در کشوری سخن می‌گویم که به دنبال یک روز انتخابات، صد‌ها تن از معترضان انتخابات را که همهٔ افتخارشان به آن است که با پرهیز از هرگونه خشونتی اعتراض خود را اعلام کرده‌اند، راهی زندان نمود. جرم آنها شک در صحت نتیجهٔ انتخابات بوده است!»
جعفر پناهی در پیام خود می گوید: «من در این سرزمین هستم که می‌توانم بنویسم، فیلم بسازم، زبان‌شان باشم، با آن‌ها بنشینم و بلند شوم و وقتی که چنین امکانی را نداشته باشم، در واقع این برای من یک مرگ تدریجی‌ست...مقامات کشور من آن‌قدر متعصب شده‌اند که حتی نمی‌توانند یک روزنامه‌نگار یا یک فیلم‌ساز مستقل را تحمل کنند»