مهندس حشمت الله طبرزدی بعد از سه سال به مرخصی آمد

چه خبر خوبی ست وقتی فیس بوکت را باز می کنی و می بینی معصومه دختر مهندس حشمت طبرزدی خبر مرخصی آمدنش را می گوید همراه با عکسی از او.خبری دلچسب بود.خوش آمدی مرد شجاع دل و آزاده

1