بهاره هدایت هم با وثیقه 700 میلیونی به مرخصی اومد

و خبرهای خوب.و خبرهایی که کبودی روز را می برد.بهاره هدایت هم با وثیقه 700 میلیونی به مرخصی اومد.
به شرط عدم هرگونه مصاحبه و فعالیت و دیدار سیاسی و یا حضور در جمع های سیاسی موافقت شده که مدت طولانی تری رو در مرخصی باشه و پیگیر مسائل درمانیش باشه.
خبرهای خوب دیگه ای هم در مورد چند نفر دیگه مطرحه که امیدواریم هر چه زودتر تحقق پیدا کنه..
0