وقتی حکومت فقط روح و روان خانواده زندانیان را هدف میگیرد

رضا خندان می گوید،آزاری که علاوه بر تخریب روحیه ی زندانی, خانواده و به ویژه کودکان چشم به راه پدر یا مادر را هم به شدت تحت تاثیر قرار میدهد و هیچ اثری هم در جسم آنان از خود به جای نمی گذارد و فقط روح و روان آنها را هدف میگیرد ...

تنها عکس منتشر شده از حضور نسرین ستوده در مراسم فوت مادرش

نظرات