گزارش نویسی روی دیوار بازداشتگاه

امشب پوریا عالمی برای ماموران امنیتی طنز نوشت هاشو می خونه،صبا آذر پیک هم گزارش اجتماعی این جریان رو روی دیوارهای محله بازداشت می نویسه،توی تهیه این خبر هم جواد دلیری، ساسان آقایی و نسرین تخیری کمک می کند یه گزارش هم صدرا محقق، پژمان موسوی تهیه می کنند،مطهره شفیعیان ،نرگس جودکی تا صبح جمله می نویسن،خط می زنن،جمله می نویسن خط می زنن.این اتفاق سطرهای بود از گزارش نویسی روی دیوار بازداشتگاه.مردم هم در خواب،گاهی کانال های ماهواره رو این ور و اون ور می کنن


1