آگراندیسمان یک خاموشی


سلام من صبا آذرپیک روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من امیلی امرایی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من ساسان آقایی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم

سلام من اکبر منتجبی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم

سلام من جواد دلیری روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم

سلام من نسرین تخیری روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم

سلام من میلاد فدایی اصل روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من نرگس جودکی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من سلیمان محمدی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من پژمان موسوی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من پوریا عالمی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویم
سلام من مطهره شفيعی روزنامه نگار دربند هستم،ما اینجا خاموش نمی شویمنظرات