اهتزار تصاویر محمد مختاری بر فراز کوهستان آلپ همزمان با سالگرد شهادت ویهمزمان با سالگرد شهادت محمد مختاری، جوانی که روز 25 بهمن در اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۹ کشته شد، جمعی از کوهنوردان ایرانی و ایتالیایی با به اهتزار در آوردن عکس های وی بر فراز کوهستان آلپ از وی یاد کردند.
اعضای کلوپ آلپ نوردان ایتالیا، بر فراز قله (POGGIO DELLA TRE CROCI) علاوه بر اهتزار عکس های مختاری از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت کردند
0