میرحسین این حرفها را چهار سال پیش با صدای بلند گفته بودبنده یک فرد انقلابی هستم و در اعتراض به وضعیتی که ایشون [احمدی‌نژاد] بوجود اومده اینجا دارم صحبت می‌کنم. اگر این نبود که بنده نمی‌خواستم بیایم و دوباره کار کنم. همون کار فرهنگی خودم را ادامه می‌دادم.
ایشون [احمدی‌نژاد] مملکت را به جایی کشیده که پر از دروغه! پر از نفاقه! داره پرونده سازی می‌کنه...
بنده جلوی مردم صحبت می‌کنم.
 مردم! همۀ صحبت‌ها را کنار هم بگذارید. این گراف‌ها [آمار‌ها]یی که بنده نشونتون دادم یادتون باشه. [آن‌ها] این منهنی‌ها را بالا و پایین می‌کنند برای اینکه شما را گول بزنند. نقش خط مار می‌کشند و شما را گول می‌زنند. این چیزی است که من باید به مردم می‌گفتم.
(حالا بعضی ها که اون روزها از صحبت های میرحسین برآشفته شدن، امروز بیان و کسی که نظرشون به اون نزدیک تره را از توی مجلس جمع کنن)
درود بر میرحسین.
0