پستانِ مادر زمین یک سین است


نمی دانم شاید در این عکس سینه ی زن هم،سین ی باشد از هفت سین.عکس کاری ست از دوستی به نام آروین آرین.ترکیب فوق العاده ی ست و بکر.حالا که بهار را اسم زنانه می نامند و نوروز را مردانه،مادر زمین است این هفت سین
0