نسرین در شمال شکوفه زد


خوشحالیم که بانو نسرین ستوده برای چند روز توانست تعطیلات نوروز سال ۱۳۹۲ را در کنار خانواده و دوستان در شمال ایران بسر برد.
به امید آزادی همه زندانیان سیاسی

2