رگ های این سرزمین از تن من خون می گیرد


چه می شود برای شیوا نوشت؟چه می شود کرد برای شیوا؟چه می شود انجام داد برای تمام کسانی که شیوا هستند،یک نوعی از شیوا هستند،یک شیوای غریب پشت همان میله ها که دارند فرسوده می شوند،دارند پوسیده می شوند،این سطرها احساسی نیست،این سطرها زندگی من و توست و کسانی که زندان را در جوانی شان تجربه کرده اند.این طپش های بی پایان وحشت.رگ های این سرزمین از تن من خون می گیرد،از تن تو و از تن شیوا.جوان که باشی و زندان بروی همیشه تاریکی همراه توست و همیشه به ظلمت می روی ،زخمی ست که در قلب ما می ماند. یک لحظه فکر کنیم خودمان جای شیوا یا خانواده اش هستیم در اوج جوانی همه چیز را گرفته اند.چیز زیادی نمی توان گفت یا انجام داد و اگر هم بشود سرکوب است سرکوب
شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر که در ایام نوروز به مرخصی آمده بود به زندان بازگشت. شیوا پس از انتخابات ریاست جمهوری چندین بار بازداشت شد و در نهایت شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران او را به اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام و تجمع غیر قانونی‌ به ۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد.


شیوا نظرآهاری اخیرا از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز برای جایزه نتیزن سال ۲۰۱۳ نامزد شده است٬ او همچنین در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۹، برنده جایزه تئودور هکر برای «گزارش اینترنتی شجاعانه درباره نقض حقوق بشر» شد.شیوا شنبه شب به زندان اوین باز‌گشت0