خدا ایرانو گذاشته رو ویبره رفته چرت بزنه


خدا ایرانو گذاشته رو ویبره رفته چرت بزنه،الانم یه ده دوازده سالی قسمت ایرانیش تو چرته،یکی بیدارش کنه بذاره رو جنرال جون مادرش..بازهم شکر ساعت سه لرزید و صبح زود نبود که این عن مذهبا بیان بگن اینا نماز خون نبودن و کسایی که بیدار شده بودن واسه نماز صبح زنده ن..من با اجازتون سال نود و دو را سال قر اجباری و کرشمه الهی میگذارم.
اگه این زلزله در ژاپن بود، حداقل ی گلدون میفتاد میخورد تو سر ِ یکی، میمرد تا ما بعدا بتونیم بگیم تو ژاپن زلزله 7.5 ریشتری میاد یکی میمیره. از این به بعد تو کالیفرنیا هم زلزله بیاد این پیمانکار روسی نیروگاه بوشهر میاداعلامیه میده ما در صحت و سلامت هستیم و آسیب ندیدیم
0