من که جز خس و خاشاکم ،،،پس رای نمیدم

اگه واقعن رای مردم ارزش داشت میشد به هاشمی امید داشت ولی خب تخمشونم نیس فقط خواستن انتخابات یه رنگی بگیره.فکرمیکنم،انتخابات با تمام بی خود بودنش همین که شما را از روزمرگی در اورده خووبه.با اومدن رفسنجانی کل کل اونایی که رای نمیدن و اونایی که میگن شاید رای تاثیر داشته باشه توی فیسبوک ده برابر شد !

نظرات