و عکس ها به صدا در می آیند

گاهی وقت ها بعضی از عکس ها حرف می زنند،گاهی وقت ها هم سکوت می کنند،عکس می مانند و به مشتی از خاطرات گذشته تبدیل می شوند،اما بیشترین حرف ها را عکس های سیاسی می زنند،عکس های از رهبران و شخصیت هایی که در بازی سیاست به کدام سمت رفته اند و کجا ایستاده اند و کجا بودند.به این عکس علی خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران نگاه کنید و بعد به اکبر هاشمی رفسنجانی.


0