رای من میدان پاستور ، خیابان مبین ، بن بست اختر ... تو خونش زندانیه ...


گرافیتی و نماد اصلی آن یعنی هنر اعتراضی امروز به شکل های مختلف در ایران کار می شود.کمی اگر به اطرافمان نگاه کنیم،خیابان هایی را می بینیم که پر از گرافیتی شده اند.هنر اعتراضی خیابانی،دستی که روی دیوارهای بی روح این شهر نقش می زنه،این تصویری از یکی از همان خیابان هاست،خیابانی در تهران و تبلیغات به سر و ته یکی از مزخرف ترین آموزشگاه های دانشجویی و کلاس های کنکور.گرافیتی کاری از A1one-aka) Tanhaتنها)ست.تنها در مورد خود می نویسد:من "تنها " هستم . روی دیوار ها نقاشی می کنم و هیچ هدف سیاسی ندارم یعنی مشکل اینجاست که اصلا سیاستی ندارم.شایدبرای همین هم هست که روی دیوار ها نقاشی می کنم.نقاشی کردن در محیط شهری را از سال ۱۳۸۲ شروع کردم و گرافیتی ،استنسیل و نقاشی دیواری موضوعات مورد علاقه من هستند.باید زیر این گرافیتی نوشته باشیم: آیا رای خود را گم کردید؟مدرسان شریف.آیا در خیابان گرافیتی میزنی؟مدرسان شریف.آقا حالت خوبه؟مدرسان شریف.به روح اعتقاد داری؟مدرسان شریف.مادرتو؟مدرسان شریف..
1