محمدرضا عارف: من خاتمی هستم!

شاید من نتوانستم عارف رو ببخشم،هنوز تصویرش را در آن  نماز جمعه ی که خامنه ایی خطبه ی خونش را بعد از کودتای انتخاباتیش در سال 88  خواند،جلوی چشمانم است.اما امشب در برنامه تلویزیونش این را گفت: جلوی توهین به میرحسین موسوی و دیگر روسای دولت را خواهم گرفت.حرف از مردمی زد که روزی توسط حکومت خس و خاشاک خوانده شدند،از دانشجویان ستاره دار گفت.البته که شایسته است کاندیداهای دیگر هم کمی یادی از -میرحسین موسوی-کنند.شیخ مهدی کروبی هم فراموش نشود.بعد از حرف های دیشب عارف واکنش مخاطبان به این گونه است:می خواد رای جمع کنه وگرنه خودش می دونه کاری نمی تونه بکنه. اگه می تونست چرا تا حالا غنچه رو باز نکرده ؟ حالا یادش اومده موسویی هم هست.بعضی دیگر هم اینطور فکر می کنند: گول حرفهای خوب خوب را نخورید. خمینی هم ۳۴ سال پیش از همین حرفها زد و همه را گول زد... من شخصاً احترام بیشتری برای یک فاحشه دارم تا یک سیاست مدار. فاحشه بدن خود را می‌فروشد و سیاست مدار مردم و مملکت را.نتیجه اما:دکترعارف که عکسی از دوران جوانیش را می گذارم،یک هیپی تمام بوده برای خودش روزگاری،پس هم خیلی خوب صحبت کرده هم بعضی از چیزها را می فهمد. جاش اینجانیست باید بره حَصر.

عکس: جوانی محمد رضا عارف در آمریکا

نظرات