چهارساله می شود این حبس غیرقانونی


نامش مصطفی تاج زاده است.
روزی یکی از انقلابیون سرشار از پارتیزانی بود،
حالا چهارساله می شود این حبس غیرقانونی و حصر غیرقانونی،
چهار سالی ست که او مستقیما به دستور علی خامنه ایی در زندان اوین است
.بند دو الف،سپاه.

این عکس را فخرالسادات محتشمی پور 
همسر مصطفی تاج زاده از پشت کابین ملاقات برداشته است
0