بازتاب تا بعد از انتخابات فرمایشی بالا نمی آیدسید محمد خاتمی،علی غزالی


انگار همه داریم به حصر خانگی محکوم می شویم . پارازیت , فیلتر و تهدید و تعطیلی و... خلاصه درز نکند سمج نشویم تا باز هم بزنند همه چی آرومه تا برقصیم خوش برقصیم !
صبا آذر پیک خبرنگار سایت بازتاب در فیس بوک خود خبر بازداشت مدیر مسئول سایت بازتاب داده و نوشته است:علی غزالی مدیر مسئول بازتاب دستگیر شد 
انتشار خبر نوار 8 میلیونی تقلب در هفته گذشته توسط سایت بازتاب سب شد تا برخی نهادهای امنیتی خواستار دستگیری مدیر مسئول سایت بازتاب شوند. 
این سایت هم چنین با فشار برخی ارگان های امنیتی از هفته گذشته پایین آمده است.
جرم وی از سوی دادستانی "تشویش اذهان عمومی" عنوان شده 
سایت بازتاب در خبری عنوان کرده بود که احمدی نژاد تصمیم دارد از نوار مکالمه اش با یک مقام خاص به عنوان برگ برنده استفاده کند تا به واسطه "تهدید به افشای آن " بتواند تایید صلاحیت مشایی را بگیرد .
وی دانشجوی دکترای اقتصاد می باشد و از زمان دستگیری در شنبه هفته گذشته هنوز هیچ تماسی با منزل نداشته است.او همچنین می نویسد:
خود صادقی الان تهدید به دستگیری شده اگر سایت پایین نمی اوردند بهشون گفتن حق ندارید تا انتخابات بازتاب بالا بیارید وگرنه همتون می ریزیم می گیریم

نظرات