بی لاخ به دیکتاتوربیلاخ تک انگشت از بشار اسد
بیلاخ دو انگشت از کیم ایل سونگ
بیلاخ تک انگشت تا ته از پوتین
بلاخ مچ دست تادسته از انتری نژاددرسته که عکس عاغا اینجا نیست ولی هیچی از عرزشهاش کم نمیشه ! البته مموتی باید جفت دستشو میزاشت دور کمرش!یعنی از کمر به پایینشو کامل رد کرده به ملت!

اکتیویست‌های عضو سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی مطبوعات پوسترهایی از رهبرانی که به آزادی بیان مید فینگر نشان داده‌اند را به نمایش گذاشتند.

پاریس - 3 می

(البته کار مموتی از مید فینگر گذشته و تا آرنج خلاصه... بعله)?Cat got your tongues
 (!HINT TO CATS EVERYWHERE)
Ahmadinejad is a nobody. Khamenei should be in this picture. Also, Saudi King, Bahraini Amir are strangely absent. Proves Reporters without Borders never picks on US allies


0