"بهار آزادیِ، جای ندا خالیه"‏.

الان، خیابان های تهران:"بهار آزادیِ، جای ندا خالیه"‏

نظرات

‏ناشناس گفت…
کدوم "بهار آزادی"؟