صحنه ی فاک نشان دادن کیروش به مربی کره جنوبی

Morabie Kore ghable bazi: "Man az iran khosham nemiad. Az Iran mibarim ke ozbakestan bere jaame jahani. Inam javabe Queiroze Aziz!


اصن کلِّ بازی یه طرف، این فاکِ غیرت‌مندانه‌ی کروش به مربّیِ کره یه طرف :))این " نو هَند شِیک " گزارشگر وقتی کی روش اون حرکت شیک رو انجام
می ده، یه چیزیه تو مایه های ماشین لباسشویی و فرنود.


 
1