راهپیمایی اعتراضی شبانه‌ی مردم تهران پس از میتینگ انتخاباتی

  حضور پرتعداد مردم در همایش محمد رضاعارف در خیابان حجاب تهران: این همایش با شعارهای اعتراضی در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و رهبران سبز توام بود.شعارهای «عارف زنده باد موسوی پاینده باد"یعنی این جمعیت اگه یه قدم عقب بکشه"

نظرات