کلید تا کلیدفردا انجمن کلید سازای کشور از روحانی شکایت میکنن که کلید ما رو دزدیده داره باهاش پز میده ...حالا حکایت این حسین تهی ست.حسین تهی یکی از خوانندگان رپ بازاری عکسی در صفحه فیس بوکش گذاشته و نوشته است:بالاخره بعد از سالها فهمیدیم کیلید طلأیی حسین تهی دست آقای روحانی بوده.فرق کلید حسین تهی با روحانی اینه که ،کلیده تو یه کلید سادس فقط یه قفلو باز میکنه اما کلید اون شاه کلیده! قفل 75 میلیون نفرو قراره باز کنه!!!نظرات