سایه‌ی سنگین هاشمی...

این عکس شاهکاره ..سایه اکبر هاشمی رفسنجانی روی عبای رهبر ایران. روایت این عکس از زبان عکاسش محمدرضا شاهرخی‌نژاد:فکر کنم سال 1385 اين عکس را گرفتم. براي جايزه کاوه گلستان فرستادم. تقدير هم نشد. انگار هيات داوران اين عکس را "خبري" تلقي نکرده بود اما با اين که چندين سال از اين عکس مي گذرد اما من هم چنان معتقدم هنوز " خبري" هست.

0