"بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی"

میدان ولی عصر
سه شنبه 28 خرداد 1392
"بدون هیچ دلیلی، خاک تو سر جلیلی"
"پا قدم روحانی، رفتیم جام جهانی"
"امشب شب شادیه، جای ندا خالیه"


جلیلی به میلیونها نفر بگه فتنه گر و ازسرکوب ملت حمایت کنه ایراد نداره و توهین نیست ولی یه عده بگند خاک بر سر جلیلی اسلام و اخلاق زیرپا گذاشته شده!

 سه کامنت از یوتیوب رو اینجا می گذارم که زیر این ویدیو گذاشته شده بود:
 خوب دقیقاً تو همین شعار"بگو بی هیچ دلیلی. . " است که مشکلات بزرگ اجتماعی مردم ما بازتاب می شه. تو همین موقعیت هاست که می شه فهمید مردم ما از کجاها ضربه می خورن.و چه خوب صدای آن دختر که پشتِ فیلمبردار بود و همراهی دیگران شعارِ مرتجعأنه و مسخرهٔ " پا قدم روحانی، رفتیم جامِ جهانی‌" را ناکام کرد و اجازه ندادن عمله‌های پولکی از فرصت برای تبلیغ خرافات و عقب افتادگی استفاده کنند و با شعارِ "امشب شبِ شادیه، جای ندا خالیه" آنرا مهار کردند.عمله‌های نفوذی رژیم بین مردم کارشان این است که در بین شعار و اعتراض مردم با طرح و بانگِ شعارِ مطلوبِ اربابشون مردم را گمراه کنن، در همین ویدئو به وضوح دیده میشود که شعارِ " بدون هیچ دلیلی‌، خاک تو سرِ جلیلی" مردمی بود و همه می‌گفتند ولی‌ شعارِ " پا قدمِ روحانی، رفتیم جامِ جهانی‌" کاملا ستادی و پولکی است.


0