۲۵ خرداد ۱۳۹۲، زیر پل ستارخان، ساعت ۱۱ شب

این تصاویر را رضا شکراللهی در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲، زیر پل ستارخان، ساعت ۱۱ شب،با موبایلش گرفته و در صفحه فیس بوکش به اشتراک گذاشته است.
او می نویسد:به نیت شادی دل همه‌ی دوستان در تبعید، قربة الی المیرحسین!

0