سکانس یک ملت

مکان کوچه اختر، خیابان پاستور
زمان: روز بیست و پنجم بهمن
عکاس: میرحسین موسوی

ماشین نیروهای امنیتی کوچه را مسدود کرده است...
الان به جای اون ماشین یه درب بزرگ فولادی هست که اراده ملت رو می خواد تا باز بشه.
0