رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

سکانس یک ملت

مکان کوچه اختر، خیابان پاستور
زمان: روز بیست و پنجم بهمن
عکاس: میرحسین موسوی

ماشین نیروهای امنیتی کوچه را مسدود کرده است...
الان به جای اون ماشین یه درب بزرگ فولادی هست که اراده ملت رو می خواد تا باز بشه.
ارسال یک نظر