کمربند ایمنی جوانمردی

فیلم خصوصی حضور دکتر روحانی در خیابان های تهران پس از مناظره تلویزیونی ۱۷ خرداد و  اظهارات  وی از فضا و مکالمات پیرامون آن روی شبکه یوتیوب قرار گرفته است.افرادی که این فیلم را گرفته اند می گویند مخفی ست.اما نشانه های این فیلم می گوید که کاملاًعمدی و غیر تصادفی ست.الان یعنی ما باور کنیم که این فیلمو گرفتند و اینم نفهمیده و همینجوری از مروت و مردانگی حرف زده؟ من از روحانی و عارف حمایت میکنم تو این انتخابات ولی این نمایشهای مسخره فقط منو یاد دروغ ها و دغل بازیهای انتری نژاد میندازه.


4