٨سال از بهترين سالهاي زندگيمو بهم بدهكاري! نه تو!نه هيچكدوم از كسكشاي دورو ورت رو حلال نميكنم!

رفت, اما باور کن آخرشم نفهمید "ادب مرد به ز دولت اوست" بدترین فحشی بود که میشد به یه رییس جمهور داد.از خدا نمی‌گذرم اگه تو همین دنیا به خاک افتادن این پدرسگ و دار و دسته‌شو نبینیم. دین و دنیای خیلی‌هارو همین بی شرف گرفت ازشون.اگه ماهم جزو کسایی هستیم که باید حلالش کنیم، که من یکی شخصا هیچوقت حلالش نمی‌کنم و نمی‌بخشمش. گه زد به جوونی‌مون. دروسي كه دردانشگاه محمود تدريس ميشه: چگونه پوپوليستي جلوه كنيد. دروغها راچطور باور پذيركنيد. نحوه صحيح دستكاري آمار. ٨سال از بهترين سالهاي زندگيمو بهم بدهكاري! نه تو!نه هيچكدوم از كسكشاي دورو ورت رو حلال نميكنم!
 نظرات