مردی در سایه..

آن مرد هميشه در سايه بود و از آنجا بيرون نيامد.آن مرد در سايه به قدرت رسيد.
ظرافت کار یک عکاس خبری در نوع نگاهش به سوژه نمایان میشود، به عکس زیر نگاه کنید و به سایه تشکیل شده روی دیوار، همینطور به زاویه ایی که این عکاس برای ثبت لحظه انتخاب کرده تا پیام پشت عکس را به زیبایی منتقل کند، عکاسان دیگری که در قاب حضور دارند همه زاویه ی مرسوم و کلیشه ی روزنامه ها و سایتهای خبری را انتخاب کردند که پیش از این نیز بارها در عکسها افراد مختلف مشاهده کرده ایم، برای مثال عکس مشهور سید محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش.این عکس امروز است.امروزی که حسن روحانی در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی یکی از رادیکالترین چهره های اصولگرا از او به عنوان وزیرکشور به مجلس معرفی شد. کلید برگزاری انتخابات، انتخاب استانداری ها و فرمانداری ها، تصمیم گیری درباره برگزاری تجمعات و جلسات دانشجویی و... به مغز متفکر اتفاقاتی مانند شوی تلویزیونی کنفرانس برلین (زمانی که فضلی معاون سیاسی لاریجانی در صدا و سیما بود) و... سپرده شد

نظرات