هم‌بندی‌های سابق

هم بند بودند

دوست بودند و برای آزادی می جنگیدن:شیوا نظرآهاری، فائزه هاشمی، نسیم سلطان بیگی، 

مهسا امرآبادی، منیژه نجم عراقی، نازنین خسروانی، در دیدار با مریم جلیلی و میترا زحمتی 

که تازه از زندان آزاد شده اند(دیروز، پنج شنبه 29 شهریور، عکس از عالیه مطلب زاده)....

کاش روزی بیاید که همه آنها که اکنون در زندان اند در کنارمان باشند.


نظرات