شاهین نجفی و آهنگ بی بی سییک:شاهین نجفی با کسی دشمن خونی نیست.خیلی از بچه های بی بی سی با شاهین رفیقن.رسانه باید نقد بشه.رسالت او فرای روابط هاشه.

دو:شاهین نجفی جان اینکه آهنگ چنتا گروه متال معروفو با هم ترکیب کنی و بنویسی آهنگساز: #شاهین_نجفی کار خوبی نیست!


سه:کاربری در فیس بوک می نویسد،مصاحبه با یک شبکه به معنای تایید اون نیست. کما اینکه مخالفین رژیم ایران در داخل بارها و بارها گفته اند اگر صدا و سیما به آنها مجال دهد با شبکه های خارجی مصاحبه نمی کنند. نوری زاد، خزعلی و خیلی های دیگر. آیا این بدان معنی است آنها حامی سیاست های ضرغامی هستند؟ یا اگر با بی بی سی و سایر شبکه ها مصاحبه می کنند موافق سیاست های این شبکه ها؟ این استدلال شریعتمداری است که می گوید اگر با فلان شبکه حرف زدی عامل او هستی!

چهار:کاربری دیگر،خیلی جالبه که کارکنان بی بی سی سفت و سخت تعصب دارن انگار کل سرویس جهانی مال خودشونه...!! آروم تر باو!آقا خبر رسیده لندن داره سقوط میکنه، میگن انقلاب شده

پنج:ﺣﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺍﻫﺎﻧﺖ ﺟﺪﯾﺪ خواننده ی مرتد ﺑﻪ رسانه ی بی طرف ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ

شش:گوش دادن به آهنگ بی بی سی جان،شاهین نجفی.
بى بى بى بى بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بي بي بي بي سي جان عكس عمام تو ماهست
راه اونا به چاله و راه شما به چاهست
بي بي بي بي سي جان اي بوق تاچرى
اي تاجر خبر جعلي هم مي خري
ما سرنوشت مان خون توي جوب بود
برما كه بد گذشت واسه تو خوب بود
باتوم صدا نداشت خورديم نوش جان
تو بر جنازه ها با تيتر خود بران
ما را رها بكن با درد و رنج خويش
اي گرگ مهربان در پوستين ميش
فرياد و بغض مان از خون و خستگيست
ما را چه به صداي دولت متبوع انگليس

ما مثل تو هيچوقت بي طرف نيستيم
لختيم شكل باد اما بي شرف نيستيم
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى

كارى كردم از هر يقه صدتا مث من زده بيرون
نبض بازى تو دست ماست و
باز واستادم رو اصل و 
اسبه مسته من اهل خطره
كه تفنگ زبونمو و تيغ تو دهنه 
هركلمه از شعرام تو ذهنا ميشه ملكه 
فلك مگه يادش ميره جنايت ملكه
من به گنده تر از تو كه باج ندادم
اونچه كه به نسل ما رف مونده يادم
تو خبط خبرى و خزعبل نوشتى
تو با پول مردم دكون زدي مشتي
چى شد نون نداشت واست ستار بهشتى
كار مابا قلب و غريزه مخاطب داره
اما شما مغزي مريضين مخا تب داره
ميبينم دس به بيضه غيض دارى مغزي حيض و ايدزخبرى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى
بى بى بى بى سى جان بى بى بى بى


نظرات