داریوش و پروانه فروهر و غلامرضا تختی

http://i42.tinypic.com/2vtp01d.jpg 
سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر
روحشان شاد و یادشان زنده و راهشان پر رهرو بادا 
0