پست‌ها

لحظه شکستن اعتقادات یک ملت

بچرخ تا بچرخیم

الف ـ لام ـ میم؛ سلام بر تبرهائی که / حروف آزادی را / جدا جدا کرده اند!

تکه ی از شعر"اغتشاشات ماهیچه ها"

یادمان می ماند فرزاد جان