پست‌ها

Vedat Sakman - Yolum Yok (Şiir: Furuğ Ferruzad)

‌گلوله يكي است

تولد ضیا نبوی

تصویر ما را از زندان گوهردشت کرج می بینید

برای تو که در بندی

من را پودر کنید/من محمدنوری زاد هستم

پارازیت،بنیان قدرت،حکومت،خاله زنک بازی،جمهوری اسلامی،عوام فریبی،مردم: کدام یک؟

دگردیسی اعتراض

عامل پرت کننده ی کفش به سمت محموداحمدی نژاد شناسائی شد!

از هوش می

چرخشی غافلگیرانه و فرار در بدن

دو بزرگ،دو قطب،بهرام بیضایی و بهروز وثوقی

امروز روز تو بود یاردبستانی من

خلسه های مازوخیستی دینی

آکادمی مداحی خوب چیزیه آقا

عاشورا(ما جنبش سبزيم و علمدار حسينيم-همه با میرحسینیم)

گزارش کامل تصویری از دیدار سید محمد خاتمی از خانواده زندانی سیاسی ، شرف اهل قلم ، احمد زیدآبادی

بیاد بیاور(احمد زید آبادی وفاصله‌ی زمانی و شرمندگی ما)

Ani & Lara - Venice the Series - This Year's Love (Lesbian)