پست‌ها

خشمگینم بر آنها که خط می زنند

مهندس حشمت الله طبرزدی بعد از سه سال به مرخصی آمد

عکس مهندس میرحسین موسوی در شب یلدا

هذا الجنون العاشقی

آغا میشه یه فیلتر شکن خوب واسمون معرفی کنی؟

آزادی همیشه خوب است اما

شرحِ درد است

در این سرزمین هستم که می‌توانم بنویسم

ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما

بعد از 49 روز اعتصاب غذایش را شکست

گریه کن هوشنگ