پست‌ها

آذر خوني بود انهدام شده در گلوله

دوشنبه هاي اعتراضي

داریوش و پروانه فروهر و غلامرضا تختی

روزنامه اعتماد توقیف شد

به یاد بیاور

انسانیت یعنی تلاش برای صلح و دوستی حتی تا آخرین لحظهء جنگ

شهدای اقتدار ، عجب واژه های غریبی!!

کل ارض کهریزک

Parazit 31 November 11 (Season three)

حمایت مجدد جشنواره فیلم برلین از جعفر پناهی و فیلم سازان در بند

برف نو سلام سلام،را با صدای شاملو به گوش برسانید

حمایت از تمام زنان ستم کشیده ایرانی

به یاد بیاور

و همیشه سبز بمانی

ما فکر می‌کنيم شرکت در چنين جشنواره‌ای به نوعی حمايت از دولت جمهوری اسلامی ايران است

این همون نصرتی بود که تو بازی با کره به خاطره مردم ایران دست بند سبز زد