ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

من را فرانسوی ببوسسال ها پيش وقتى تنم را جويدم و جويدم نمى دانستم سيزده سال بعد چشم هايم را كه به زخم رفته بود منتشر مى كنم، حالا اگر شعرهايم را به ياد مى آوريد، اگر من را فراموش نكرده ايد، مجموعه شعر تازه ام منتشر شد،اين کتاب شامل دو بخش است. بخش نامه ها که به عنوان "رگ های اين نامه ها انسداد خونی گرفتند”، روايتی است از زير گلو تا پشت گردن که آيه هايش به خط نستعليق آمده اند. رنگ پريده از خواب های غمگين. شصت و يک سوره از تورات تنی.

بخش شعرها به عنوان "من را فرانسوی ببوس" عاشقانه هايى ست همراه با واکنش های سياسی و اجتماعی. شعرها سايه هايی هستند، افتاده روی قبرها با تابوت های آماده، رو به درخت های خشک شده ، رو به آدم های خشک شده ، رو به آهن های به کار رفته در تن. بغلشان رفت به آغوش، بغلشان کنيد. بغلشان کنيد.


نسخه چاپی این #کتاب را می‌توانید از فروشگاه‌های #آمازون و مراکز مجهز به دستگاه چاپ #اسپرسو در امریکای شمالی، اروپا، آسیا و استرالیا تهیه کنید. نسخه الکترونیک کتاب از طریق فروشگاه #گوگل‌بوکز ارائه شده است. 
اطلاعات مربوط به فروشگاه های ارایه دهنده در صفحه اختصاصی کتاب در وب سایت نشر اچ اند اس مدیا-انگلستان

براى دريافت نسخه الكترونيكى كتاب در ايران میتوانید مبلغ پنج هزار تومان به حساب یک موسسه خیریه واریز و فیش پرداخت را به آدرس support@handsemdia.com ارسال کنند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

بی شک این فایل صوتی از آیت الله منتظری،مهم ترین سند درباره اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است


بی شک این فایل صوتی از آیت الله منتظری،مهم ترین سند درباره اعدام های زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.او می گوید: این اعدام ها(که جای دیگر به آن قتل‌عام میگوید)باعث می‌شود تاریخ از  خمینی به عنوان چهره ای خونریز و سفاک یاد کند

آیت الله منتظری پس از اطلاع از اين اعدامها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با هیات مرگ: نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) داشتند که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات آمده است.
اینک فایل صوتی این دیدار با امانتدارى و بدون هيچ ويرايشی برای اولین بار منتشر مى گردد. 

Popular Posts