پست‌ها

قطعۀ ناب: "بدترین شکنجه" | فیودور داستایوفسکی

قطعه ناب: «خداحافظ گاری کوپر»، رومن گاری؛ مترجم: سروش حبیبی

قطعه ناب: «حاجی آقا»| صادق هدايت

انجیلی بودم که متی/ روایتم می کرد

خاورمیانه سمبل شهوت

گاهی وقت ها حتی بغض هم نمی توانیم کنیم

گلشیفته فراهانی، سردسته زنان از آینده(ترجمه مجله «Libération NexT»)

تا بر این دوزخ دوزخ نابکاری بشوریم؟

چشمان کاملاً باز استنلی کوبریک

من یک ادوارد دست قیچی هستم ای تیم برتون لعنتی

مچ بندی که کنار دلم خاک می خورد

سهراب؛سهراب؛سهراب؛س ه راب