شرحِ درد است

مادر ستار بهشتی،امروز در مراسم چهلم پسرش و بر سر مزار عزیز از دست رفته اش، به جرم چرخاندن عکس ستار از مامورین امنیتی کتک خورد.اگر از این ننگ و بی غیرتی جملگی بمیریم، جای هیچ تعجبی نخواهد بود.شرم بر ظلمتان که وقیحانه بر مادری که چنین داغی بر دلش گداشته اید، اینگونه تاختید

*عکس از صبا آذرپیک 

*تیتر از مسیح علی نژاد