رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

برف های درون قلب
برف,برف است,گوله های سفید,می بارد
مثل اینجا,تهران هفدهم اسفند
یا آنجا,واشنگتن,هشت مارس
اما دلتنگی فرق دارد
دلتنگی من درون قلب است,دلتنگی تو حرف است
۱ نظر