تیر همچنان تیر می کِشد

شایعه بود که این دختر که در هجده تیر مجروح شد، هرگز پیدا نشد بعدش. اگر درست یادم باشه می‌گفتن اسمش نازنین  بود. آدم نمی‌دونه بگه یادش گرامی‌باد، بگه راهش پر ره‌رو باد، بگه تکرارش دور باد، بگه چی باد واقعا. بزرگترین انگیزه ام برای رفتن به دانشگاه تهران،وقایع 18تیربود.دوس داشتم برم این "کوی دانشگاه"روببینم.اخرش 4سال توی "کوی"زندگی کردم. تو همه کسایی که بردن شکنجه کردن کشتن ، من دلم بیشتر از همه واسه سعید زینالی خونه


0