پست‌ها

مگه احمدي نژاد كيه؟كه سراغ ميرحسين بزرگ و مهدي كروبي رو از اون مي گيري.

من دارم تو آدمكها مي ميرم تو برام از پري ها قصه مي گي

اين تصوير از بيماري رنج مي برد كه سال هاست در او خلاصه شده است

اين را براي شما مي نويسم

تنفس ت شليك گلوله بود در دهانم

ما همه پسران ميرحسينيم.

از هر طرف که عبور می کنم/همین تلخی ست

كساني كه شرافت انساني را پاس داشتند