پست‌ها

آغوشِ هایی که برای آزادی باز است

اهتزار تصاویر محمد مختاری بر فراز کوهستان آلپ همزمان با سالگرد شهادت وی

ما هنوز در کارون مانده ایم

تا این لحظه ٢٧ تا از اونایی که این ویدئو رو دیدن پریود بودن

ما بیشمار خاموشان سبز و میر در بند

زهرا و نرگس موسوی در آستانه سومین سال حصر، دستگیر شدند

ادب مرد به ز دولت اوست

میرحسین این حرفها را چهار سال پیش با صدای بلند گفته بود

قطعه‌ناب: نویسنده،هنرمند و دیکتاتور

کرگدنی که صدایش از آمریکا آمد

کلیشه زنی گرافیتی برای نسرین ستوده،صبح پنج شنبه 12 بهمن 91 بلوار کشاورز