پست‌ها

هدف شعر تغییر بنیادی جهان است

دوک الینگتون

دیدارکلمه خوان با تفکر ذهنی و اندیشیدن

من به آینده ایران فکر میکنم و برای لیبی خوشحالم

خانه‌ی آزادی‌خواهان

nina simone - strange fruit

تظاهرات وال استریت در نیو یورک،۲۳ مهر ۱۳۹۰

اشغال کنندگان وال استریت: کوهیار گودرزی کجاست؟

Homayoun Shajarian Sonati music Havaye Geryeh

روزنامه تایمز لندن-11 اُکتبر 2011

اسد تقی‌زاده را اعدام نکنید !

من از سرودن شعری بلند نمی ترسم

مادر در زندان است تا دیگر کودکی اعدام نشود

من مهدی کروبی فرزند احمد صدایم خفه نمی شود

متاسفم برای عزائیل …