زندانیان دیروز ظهرِ تن ات انهدام کابوس

اینجا زندانی رجایی شهر کرج است

http://upload20.ir/upload/13162976571023236545.jpg
احمد زید آبادی پشت به دوربین ،تنهایی دارد قدم می زند
مسعود باستانی،عیسی سحر خیز،مهدی محمودیان
0