اسد تقی‌زاده را اعدام نکنید !


http://upload20.ir/upload/1318269919434418341.jpg


شما را به شرافت جان شریف حیوانات قسم لحظه ای به معنای حقیقی عدالت فکر کنید !

متن خبر : اسد تقی‌زاده، محیط بانان در منطقه حفاظت شده‌ی دنا، در سال ۸۶ در درگیری مسلحانه با ۵ شکارچی مسلح، در حالی که از تمامی مجوزهای لازم برای برخورد با متخلفان و حفاظت از محیط زیست برخوردار بود دست به اسلحه برد و یکی از شکارچیان در این درگیری کشته شد.

خانواده تقی‌زاده و سازمان حفاظت محیط زیست، این قتل را غیر عمدی خواندند ولی دادگاه کیفری استان برای متهم حکم اعدام صادر کرد. این محیط بان تا دو هفته دیگر اعدام میشود
http://upload20.ir/upload/1318269919449721587.jpg
0