اعدام قتل عمد است

از آغاز سال 2012 میلادی، هر 4 ساعت یک اعدام
Since the beginning of 2012,
the Iranian regime has executed 1 prisoner every 4 hours!!

0