زنی در حال زایمان است

 از سنجاق موهایت در خون پاشیدم

سرِ سنجاق با نقش زنی در حال زایمان
جنس: برنز، قدمت: 1500 تا 700 پیش از میلاد
منطقه ی جغرافیایی: لرستان، محل نگهداری:موزه ی لوور